Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

İskelet Sistemi Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

İskelet, canlılarda kemiklerden oluşmuş eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan bir organdır. İskelet organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlar.İskelet sisteminde yassı,uzun ve kısa kemikler olmak üzere üç çeşit kemik türü vardır.

1. İskeletin Görevleri

1. Vücudun dik durmasını sağlar.
2. İç organları dış etkilerden korur
3. Kan hücreleri üretir.
4. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depo eder.
5. İç organlara ve kaslara tutunma yüzeyi sağlar.
6. Vücuda genel şeklini verir.
7. Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.

2. Kemiklerin Yapısı

Kemiklerde bulunan, % 25 su, % 45 inorganik madensel tuzlar (kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat az miktarda sodyum ve demir) kemiğin sert yapısını, % 30 organik maddeler ise esnekliği sağlar. Canlı kemik hücrelerine osteosit ve bu hücreler tarafından salgılanan organik ara maddeye osein denir. Bu iki yapı kemik dokusunu meydana getirir. Kemikler yapıları yönüyle iki kısma ayrılır.

a. Sıkı Kemik Dokusu

İskeleti oluşturan bütün kemiklerin dış yüzeyi ile uzun kemiklerin gövdesi, sıkı kemik dokusundan meydana gelir. Bu doku iç içe daireler halinde sıralanmış lamelli yapıdadır.
Lamellerin ortasında kan damarları ve sinirlerin geçtiği Havers kanalı bulunur. Havers kanalındaki kan damarlarından kemik hücrelerine besin ve oksijen iletilirken artık maddeler aynı yoldan geri alınır.
Havers kanallarını birbirine bağlayan yan kanallara da Volkman kanalları denir. Ortasında havers kanalı, etrafında halkasal kemik hücreleriyle aralarını boşluk bırakmadan doldurmuş ara maddeden yapılmış lamelli birimlere Havers sistemi denir.

b. Süngerimsi Kemik Dokusu

Kırmızı kemik iliği ve düzensiz boşlukların bulunduğu ince kemik lamellerinden oluşmuştur. Sıkı kemiğe oranla daha yumuşaktır. Uzun kemiklerin baş kısmı ile diğer kemiklerin iç kısmında bulunur.

3. Kemik Çeşitleri

İskeletin yapısında bulunan kemikler üç çeşittir.

a. Uzun Kemikler

Kol ve bacaklarda bulunur. Uzun kemiği dıştan saran kemik zarı (periyost) kemiğin enine büyümesini, onarılmasını ve beslenmesini sağlar. Ayrıca periyost kemiğin sertleşmesine de katkıda bulunur.
Uzun kemiğin başı ile gövdesi arasında bulunan kıkırdak tabakası, kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Uzun kemiklerin iç kısmındaki kanalda akyuvarların oluşumunu sağlayan sarı kemik iliği bulunur. Kemik başlarını iç kısmı, sünger gibi düzensiz gözenekli bir yapıdadır. Gözeneklerin (frmartuklu.net) içinde kırmızı ilik bulunur. Kırmızı kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği iliktir

b. Kısa Kemikler

Omurgada, el ve ayak bileklerinde bulunur. Sarı ilik kanalı bulunmaz. Yaklaşık olarak eni boyu ve kalınlığı eşit olan kemiklerdir.

c. Yassı Kemikler

Göğüs, kafatası, kürek ve kaburga kemiklerinden ibarettir. Yassı kemiklerde sarı ilik kanalı bulunmaz. Bu tip kemiklerde süngerimsi kemik dokusu sıkı kemik dokusundan fazladır. Eni ve boyu fazla kalınlığı çok az olan kemiklerdir.
Yassı ve kısa kemiklerin süngerimsi dokuları içinde uzun kemiklerin baş kısmında olduğu gibi alyuvarların yapımını sağlayan kırmızı kemik iliği bulunur

4. Kemik Oluşumu

Kemiklerin sağlıklı olarak büyüyüp gelişebilmesi için, bir yandan yeterli miktarda kemik hücresinin yapılması bir yandan da yeterli ara maddenin oluşması gerekir. Bu olaylar bazı iç ve dış faktörler tarafından düzenlenir. Kemik oluşumunda etkili olan faktörleri teker teker inceleyecek olursak;

a. Hormonlar

Kemiğin sertleşmesi için gerekli olan Ca, P, K minerallerinin kemiğe geçmesi ve bunların kandaki miktarının belirli bir seviyede tutulması gerekir. Özellikle, kalsiyumun kemikten kana, kandan kemiğe geçişi tiroid bezinden salgılanan kalsitonin (tirokalsitonin) hormonu ve paratiroid bezinden salgılanan parathormon ile düzenlenir. Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu (STH) yetersiz olduğunda cücelik, (nanizm) aşırı salgılandığında devlik hali (jigantizm) ortaya çıkar. Timus bezi hormonu embriyonik gelişimde iskeletin oluşumunda etkilidir.

b. Vitaminler

D vitamini kemiklerde Ca ve P birikmesini sağlayarak kemiklerin sertleşmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum ve fosfatın emilmesi azalır. Sonuçta kemiklerde yumuşama ve eğilme olur. Bu da çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi denen kemik hastalığını yapar.

c. Mineraller

Kalsiyum, mağnezyum, fosfor kemiklerin yapısında bulunur. Büyüme ve hamilelik sırasında çok miktarda alınması gereklidir.

d. Genetik Faktörler

Kemiğin büyümesi ile son şeklini almasında genetik faktörler de önemlidir.

5. Eklemler

Kemiklerin bağlanma yerleri olan eklemler üç grupta toplanır.

a. Oynamaz Eklemler

Kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde görülür. Eklemleşen kemikler çok sıkı bir şekilde birbirlerine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlanmışlardır. Eklem kapsülü ve sıvısı yoktur.

b. Yarı Oynar Eklemler

Omurlar arasında ve göğüs kafesinde görülen eklemlerdir. Omurlar arasındaki kıkırdak diskler esneklik sağlanmasında yardımcı olur.

c. Oynar Eklemler

Vücudun hareket işlevini üstlenmiş kemiklerde görülen, tam hareketli eklemler olup kol ve bacak kemiklerinde görülür. Eklemleri oluşturan kemiklerin uçları bağ dokusundan meydana gelmiş ortak bir kapsül ile çevrilidir. Eklem kapsülünün iç yüzeyi ince bir zar ile örtülüdür.
 Bu yapı yumurta akına benzeyen bir salgı meydana getirir. Eklem boşluğunda toplanan bu sıvı (= eklem sıvısı) eklem uçlarının kayganlığını sağlar. Eklem kemiklerinin baş kısmında bulunan kıkırdak tabakaları hareket sırasında kemiğin başlarının birbirine değerek aşınmasını önler. Eklem bölgesinde bir kemikten diğerine uzanan bağ dokusundan meydana gelmiş eklem bağı bulunur. Bütün bu yapılar ekleme sağlamlık ve hareket kolaylığı sağlar.İskelet Sistemi Resimleri

 • 2
  İskelet Sistemi 3 yıl önce

  İskelet Sistemi

İskelet Sistemi Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Slayt pptx Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ KEMİKLEREKLEMLERKASLAR

  2. Sayfa
  KEMİKLERİSKELET SİSTEMİVücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletin Görevleri:Vücuda destek olur, dik durmasını sağlar. Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.İç organları korur, kas ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar. Fosfat, magnezyum, potasyum ve en çok kalsiyum minerallerini depo eder. Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir.İskeletinin Kısımları:İnsan iskeleti, 207 kadar kemikten meydana gelir. Baş, gövde ve üyeler (kol, bacak) olmak üzere üç bölümde incelenir.

  3. Sayfa
  Baş İskeleti: Kafatası ve yüz kemikleri, baş iskeletini oluşturur. Kafatası içinde beyin korunur. Baş iskeletinde sadece alt çene kemiği oynar eklem yapar.

  4. Sayfa
  Gövde İskeleti: Omurga ve göğüs kafesinden oluşur. Omurga; “omur” adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelir. Omur kemiklerinin ortasında yer alan deliklerin meydana getirdiği kanal içinde omurilik siniri vardır. Omurga, sırt bölgesinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanır. Göğüs Kafesi: Sırt omurları, kaburga kemikleri ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğer ve kalbin korunduğu bölümdür.

  5. Sayfa
  Üyeler: Kollar ve bacaklardır. Kollarda; pazı, ön kol, dirsek, bilek, tarak ve parmak kemikleri vardır. Bacakta; uyluk, diz kapağı, baldır, kaval, bilek, tarak ve parmak kemikleri bulunur.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Kemik ÇeşitleriKemikler üç grupta incelenir. Uzun, kısa ve yassı kemikler.Uzun Kemik: Kol ve bacaklarda bulunan kemiklerdir. Yapısında kemik zarı, sıkı kemik dokusu, süngerimsi kemik doku, kemik kanalı, sarı ilik bulunur. Süngerimsi dokuda ise kırmızı kemik iliği bulunur. Boyları enlerinden uzun kemiklerdir. Pazı, ön kol, dirsek, uyluk, kaval, baldır ve parmak kemikleri uzun kemiklerdir.

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  Kısa Kemik: Omurlar, el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir. Yassı Kemik: Yassı görünüşte olan kemiklerdir. Kafatası, kalça, leğen, göğüs kemiği ve kaburgalar yassı kemiklerdir.

  10. Sayfa
  EKLEMLERİki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya eklem denir. Eklemler, kaslarla birlikte hareketi sağlar. Üç çeşit eklem vardır.Oynamaz Eklem: Kemiklerin birbirine sıkıca bağlandığı hareketsiz eklemlerdir. Kafatası kemikleri arasında ve kuyruk omurları arasında bulunan eklemler Yarı Oynar Eklem: Hareketi sınırlı olan eklemlerdir (Omurlar arası eklem). Kaburgaların göğüs kemiği ile yaptığı eklem de az oynar ekleme örnektir. Oynar Eklem: Vücudun hareketini sağlayan eklemlerdir. Omuz eklemi, kalça eklemi, kol ve bacaklardaki eklemler).

  11. Sayfa


  12. Sayfa
  KASLARKAS SİSTEMİİskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren,kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayanyapıya kas denir. Kasları oluşturan ipliksiyapılara kas lifi denir. Çok sayıda kas lifibirleşerek kas demeti denen kalın ipliklerioluşturur. Çizgili kasların kemiklere tutunmasınısağlayan yapılara kas kirişi ya da tendon adı verilir.

  13. Sayfa
  Hareketi sağlayan kaslar çift olarak bulunur ve birbirlerine zıt olarak çalışırlar . Bunlara antogonist kaslar denir. Aynı anda kasılıp gevşeyen kaslara da “sinerjist” kas denir.

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  Kasların ÇalışmasıKasılan bir kas; kısalır, sertleşir ve şişer.Ancak hacminde bir değişme olmaz Gevşeyen bir kas ise uzar, yumuşar ve incelir. İskelet kasları çoğunlukla kirişlerle (tendon) farklı iki kemiğe bağlandığından kasların kasılıp gevşemesi, eklemlerde hareket meydana getirir

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  Kaslar, beyinden gelen sinir uyarılarını alarak kasılır. Kasılma esnasında çok enerji harcanır. İnsanda hareket; sinir, iskelet, kas ve eklem sisteminin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir.

  18. Sayfa
  Kas ÇeşitleriÇizgili Kas (İskelet Kası): Kırmızı renkli kaslardır. İskelet sistemini örter. Boyun, kol, bacak, parmak gibi organlarımızı hareket ettirmemizi sağlar. İsteğimizle çalışır ve kasılmaları güçlüdür. Çabuk yorulur. Kasıldıklarında orta bölgeleri şişer.

  19. Sayfa
  Düz Kas: Beyaz renkli, isteğimiz dışında çalışan kaslardır. Kalp dışındaki iç organlarımızda bulunur. Yavaş ve düzenli çalışır, geç yorulur. Kasılmaları yavaştır. Düz kas hücreleri tek çekirdeklidir. Mide, bağırsaklar ve yemek borusu düz kaslardan oluşur. Damarların yapısında düz kaslar bulunur

  20. Sayfa
  Kalp Kası: Kalp, çizgili (kırmızı) kaslardan oluşmuştur Kalp kası hücreleri çok çekirdeklidir. Hızlı ve güçlü kasılır. Fakat kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır. Kalp kası, çizgili kaslardan olduğu hâlde yorulmaz.

  21. Sayfa
  DESTEK VE HAREKET SİSTEMİNİN SAĞLIĞIDestek ve hareket sisteminin sağlıklı gelişebilmesi için en önemli etken, dengeli beslenmedir.Kemiklerin iyi gelişebilmesi ve sertleşmesi için kalsiyum, fosfor ve D vitamini alınması gerekir. D vitamini eksikliğinde raşitizm hastalığı görülür.

  22. Sayfa
  Kasların gelişip güçlenmesi için de proteinli besinlerin alınması gerekir. Sütte kalsiyum bulunur. Bunun için gelişme çağındaki çocuklar ve gençler bol miktarda süt içmelidir. Kasların ve kemiklerin gelişip güçlenmesi için yaşa uygun ve düzenli spor yapılmalıdır. Spor yaparken kaslara aşırı yüklenilmemelidir. Ağır spor yapmak, kramplara neden olabilir

  23. Sayfa
  Anî hareketler, ağır darbe ve vurmalar; burkulmalara, çıkıklara ve kemik kırılmasına sebep olabilir. Ayrıca, yüksek topuklu ve dar ayakkabı, dar elbiseler, hatalı duruş, eğri oturma, ağır yük taşıma ve fazla kilo alma, destek ve hareket sistemine zarar verebileceği için bunlardan kaçınılmalıdır.

  24. Sayfa
  sorular1.İnsanda iskelet ve kas sistemi;I. HareketII. Kan hücresi üretimiIII. Mineral depolamagörevlerinden hangilerini gerçekleştirir?A) I ve II B) I ve IIIC) II ve III D) I, II ve III

  25. Sayfa
  Bir insanın kemik gelişiminde;I. MinerallerII. Güneş ışığıIII. HormonlarIV. Vitaminlergibi faktörlerden hangileri etkilidir?A) I ve II B) III ve IVC) I, II ve IV D) I, II, III ve IV

  26. Sayfa
  Bir insanda bulunan bazı eklemler şunlardır;I. Diz eklemiII. Kafatası eklemiIII. Omurlar arası eklemBu eklem çeşitlerinin en az oynardan en çok oynaradoğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisindedoğru olarak verilmiştir?A) I, II ve III B) III, II ve IC) II. III ve I D) II, I ve III

  27. Sayfa
  Aşağıdakilerin hangisi uzun kemik değildir?Ön kol kemiğiUyluk kemiğiPazı kemiğiomur

  28. Sayfa
  SORULARKas çeşitleri nelerdir?Kalp kası hangi yönleriyle çizgili kaslara hangi yönleriyle düz kaslara benzer?Kasların kasılma sırasında kısalması ne yarar sağlar?İnsanın hareket etmesinde hangi yapılar görev alır?gençler neden asitli içecekler yerine süt ve ayran içmelidir?Destek ve hareket sisteminin sağlığı için neler yağılmalıdır?

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  İskelet Sistemi PPTX Slayt Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Hazırlayan: Mustafa YETİŞ 0921211062 www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  İSKELETİMİZİskelet, vücudumuza belirli bir biçim veren, destek sağlayan ve kemiklerden oluşan yapıdır.www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  İSKELETİN GÖREVLERİ NELERDİR? Vücudumuzun dik durmasını sağlar. Desteklik sağlar Vücudumuzun duruşunu değiştirerek hareket etmemize yardımcı olur. İç organlarımızı dış etkilerden korur.www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  İSKELETİMİZİskeletimizi oluşturan parçalardan biri kemiklerdir. Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  5. Sayfa
  Farklı şekillerde bulunan kemikler hareket etmemizi sağlar.www.dosyabak.com KEMİK ÇEŞİTLERİ a) Uzun kemikler b) Kısa kemikler c) Yassı kemikler

  6. Sayfa
  kemiğin dört temel kisimi vardirKafatasıGögüs KafesiOmurga Kol ve Bacak Kemikleriwww.dosyabak.com

  7. Sayfa
  KAFATASIBeynimizi dış etkilerden korur.Kafatasındaki 22 kemikten 14 tanesi yüzümüzde bulunur.www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  GÖĞÜS KAFESİKalp ve akciğerlerimizi dış etkilerden korur.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  OMURGAGövdemizin dik durmasını sağlar. 33 kemikten oluşan omurga sistemimizin her birine omur adını vermekteyiz. Omurga vücudumuzun ana desteğidir.www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  kol ve bacaklarHareketlerimizin büyük bir kısmını yapmamıza yardımcı olan kemiklerimizdir. Yürürken alt ve üst kemiklerimiz vucudumuza desteklik sağlar.www.dosyabak.com

  11. Sayfa
  KAFATASIKABURGA KAFESİOMURGAOMUZ KEMİKLERİÜST KOL KEMİĞİALT KOL KEMEĞİEL KEMİĞİALT BACAK KEMİKLERİAYAK KEMİKLERİLEĞEN KEMİĞİÜST BACAK KEMİĞİwww.dosyabak.comstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  eklemler Eklemlerimiz kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. Onlar olmadan vücudumuz hareket edemez dimdik dururdu. Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır. Üç temel eklem türü vardır. 1- HAREKETLİ EKLEMLER 2- YARI HAREKETLİ EKLEMLER 3- HAREKETSİZ EKLEMLERwww.dosyabak.comstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_yrrrrrrrrrrrrrrr

  13. Sayfa
  Hareketli eklemler Hareketli eklemler, oldukça esnektirler ve vücutta büyük oranda bulunurlar.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  14. Sayfa
  YARI HAREKETLİ EKLEMLER Çok az hareket edebilen eklemler , belkemiğinde olduğu gibi , kemiklerin kısıtlı hareketlerini sağlarlar.www.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Hareketsiz eklemler Bu eklemler, kemiklerin kafatasında olduğu gibi sabit ve sıkı şekilde tutturulduğu yerlerde bulunurlar.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  16. Sayfa
  KEMİĞİN İÇ YAPISIİskeletimizi oluşturan kemikler çok güçlüdür ama zannettiğimiz kadar sert ve ağır değildirler. Kemiğin çeşitli tabakaları vardır: Dışta bulunan, katı sütunlardan oluşan sıkı kemik ve merkezdeki süngersi kemik. Süngersi kemikte,kemiği destekleyen kan damarları, yağ ve kemik iliği bulunur.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  17. Sayfa
  İSKELETİMİZİNSAĞLIĞIwww.dosyabak.com

  18. Sayfa
  İSKELETİMİZİN GELİŞİMİNİ NASIL SAĞLARIZ? İskeletimizin gelişimi için dengeli beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalıyız. Kemik yapımızı güçlendirmek için süt ve süt ürünlerini çok tüketmeliyiz. Siz yapınızı güçlendirmek için hangi besinleri tüketiyorsunuz?www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  19. Sayfa
  İSKELET SAĞLIĞIMIZİskelet ve kaslarımızı geliştirmek, güçlendirmek için bazı hareketler yaparız.www.dosyabak.comstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  20. Sayfa
  Kemik sağlığımız için yaptığımız hareketler çok önemlidir.İskelet yapısını bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır.Kemiklerin düzgün ve kusursuz gelişmesi için oturuş ve duruşa dikkat edilmelidir. Yanlış Doğruwww.dosyabak.comstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  Ağır eşyalar devamlı olarak aynı elde taşınmamalıdır.Okul çantalarınız fazla ağır olmamalıdır. Günlük yaşantımızda ya da spor yaparken istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Arkadaşlarımızla oynarken düşebiliriz.Bu durumlarda çatlak, kırık, burkulma, çıkık, ezilme ve lif kopması gibi sonuçlarla karşılaşabilirizwww.dosyabak.comstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  22. Sayfa
  Kemiğin yapısını inceleyelim. Başlamak İçin Gerekenler: üç adet etlerinden ayrılmış tavuk bacak kemiği bir su bardağı sirke bir su bardağı su iki adet kapaklı cam kavanoz büyüteç eldiven diseksiyon küveti çekiçwww.dosyabak.com

  23. Sayfa
  deneyin yapilişiEtkinliğimize başlamadan beş gün önce tavuk bacak kemiklerinden birini sirke dolu kavanoza, diğerini ise su dolu kavanoza koyup kavonazların ağzını kapatalım.Eldivenlerimizi takıp kemiklerden işlem görmemiş olanı diseksiyon küvetinin içine koyalım ve bükmeye çalışalım. Aynı kemiği büyüteçle gözlemleyelim.Bu olayı sirkede bekleyen kemik ve su da bekleyen kemik içinde gerçekleştirelimwww.dosyabak.com

İskelet Sistemi Videoları

 • 1
  2 ay önce

  İSKELET SİSTEMİ / ANİMASYON

 • 1
  2 ay önce

  fen ve teknoloi iskelet sistemi

 • 1
  2 ay önce

  İskelet Sistemi, Kemikler ve Eklem Hareketleri - Personal Trainer'lar İçinBu videoda iskelet sistemini, kemiklerin yapısını, temel eklemleri ve bunlarda oluşan hareketleri anlatıyorum. Çok fazla yeni terim duyacaksın, ama zamanla duya duya iyice öğreneceksin. Arada bunlar ile ilgili sorular soracağız, hazır ol.

İskelet Sistemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İskelet Sistemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İskelet Sistemi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)